Pro-Motion Group Congeressen & Workshops in nederland

De medewerkers van Pro-Motion Group zijn op vele binnenlandse congressen, symposia & workshops met een stand en producten aanwezig.

Als hoofdsponsor van de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie zijn wij altijd aanwezig bij alle activiteiten van het NVT.

Als Bronssponsor van het NOV zijn wij op de voorjaars- en najaarsvergadering van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging.